3 Reprezentanții partenerilor contractuali (furnizori/chiriași ai centrelor comerciale/colaboratori)

 1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 
 • Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii  
 • Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon 
 • Date privind profesia, de exemplu: funcția deținută, compania în cadrul căreia ești angajat sau pe care o reprezinți  
 1. Utilizarea datelor cu caracter personal 
No.  Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal   Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  
 1.  
Încheierea și executarea contractelor de închiriere sau a altor contracte comerciale   Interesul legitim de a ne desfășura activitatea și a încheia în mod valabil contractele comerciale specifice domeniului nostru de activitate (i.e., contracte de închiriere spații comerciale) 
 1.  
Contactarea unor posibili viitori chiriași ai centului comercial (prospecți)   Interesul legitim de a ne promova activitatea și de a promova centrul comercial către posibili chiriași (prospecți) 
 1.  
Desfășurarea unor verificări de tipul know your customer (KYC) în legătură cu potențialii parteneri contractuali   Obligație legală 
 1.  
Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă   Obligație legală  
 1.  
Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Operatorul este parte   Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente 
 1.  
Arhivarea   Obligație legală 
 1.  
Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Operatorului, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Operatorului,  Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor Operatorului, 
 1. Perioada de stocare 

Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. 

 1. Accesul terțelor părți 

Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale. 

Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora: 

 • Societăți din Grup 

Având în vedere că Operatorul face parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pentru scopuri de gestionare consolidată a activităților grupului, pentru scop de audit și în orice altă situație în care legea impune sau permite o asemenea prelucrare, în cazul în care putem (Operatorul  sau societățile destinatare din Grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă: www.nepirockcastle.com 

Vom impune contractual acestor entități precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. 

De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale. 

Ca regulă, Operatorul nu va transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Operatorul va lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate.