Introducere

La nivelul activității comerciale desfășurate de către centrul Shopping City Piatra Neamt pot fi întâlnite mai multe situații în care vom prelucra datele tale cu caracter personal. Mai multe detalii poți găsi în cele ce urmează: 

Noi suntem Shopping City Piatra Neamt S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 34, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/795/2014, avand CUI RO 32704667 (în continuare Operator”), parte din Grupul NEPI Rockcastle.  

În activitatea de promovare a Shopping City Piatra Neamt colaborăm cu următoarele entități parte ale Grupului NEPI Rockcastle:  

  • NE Property BV 7-29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, Etajul 3, Amsterdam, Olanda, inregistrata la Dutch Chamber of Commerce sub numarul. 34285470 
  • NEPI Investment Management SRL  Calea Floreasca 169A, Cladirea A, sectiunea 5.1, biroul 14, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/16378/2007, CUI RO22342136  
  • Marketing Advisers SRL Calea Floreasca 169A, Cladirea A, Sectiunea A5.1, biroul 37, Sector 1, Bucuresti, Romania, , inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/50498/2014, CUI RO33099670 

Din perspectiva modului în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal în scopuri specifice de marketing, relația dintre Operator, NE Property BV, NEPI Investment Management SRL și Marketing Advisers SRL este de operatori asociați, conform art. 26 din GDPR. 

De asemenea, tot în scopul promovării Shopping City Piatra Neamt, NE Property BV pune la dispoziția utilizatorilor site-ul www.shoppingciypiatraneamt.ro („Site-ul”). 

Prezenta notă de informare se adresează tuturor persoanelor vizate care vizitează centrul comercial  

Shopping City Piatra Neamt, accesează Site-ul, participă la campanii promoționale sau evenimente similare desfășurate în incinta centrului comercial sau în mediul online sau  reprezintă furnizorii/partenerii/colaboratorii sau chiriașii în desfășurarea relației contractuale cu Shopping City Piatra Neamt.  

Modul în care vom prelucra datele tale cu caracter personal diferă în funcție de relația pe care o ai cu Shopping City Piatra Neamt. Pentru a primi mai multe informații alege categoria de mai jos care ți se potrivește: 

Sunt vizitator sau client centrului comercial 

Sunt utilizator al site-ului centrului comercial  

Sunt reprezentant legal sau persoană de contact a unui furnizor, colaborator sau chiriaș al centrului comercial   

Fac parte din personalul furnizorilor, colaboratorilor sau chiriașilor centrului comercial 

În toate cazurile, beneficiezi de o serie de drepturi ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal pe care Shopping City Piatra Neamt le deține în raport cu tine. Informații privind aceste drepturi, precum și privind modul în care acestea pot fi exercitate sunt disponibile în secțiunea Drepturile persoanelor vizate 

Ne angajăm să prelucrăm datele cu caracter personal cu respectarea legislației aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal și cu bunele practici în materie. Mai multe informații sunt disponibile în secțiunea privind Securitatea și acuratețea datelor.  

În plus, la nivelul Grupului NEPI Rockcastle, a fost desemnat un Responsabil pentru Protecția Datelor, care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor aferente protecției datelor. Responsabilul pentru Protectia Datelor poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, utilizând datele de contact menționate mai jos: 

  • prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Clădirea A, etajul 5, Sector 1, București, România 
  • prin email, la adresa de email: Protection@nepirockcastle.com