4 Personalul furnizorilor, colaboratorilor sau chiriașilor centrului comercial

 1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 
 • Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii  
 • Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon 
 • Imaginea 

MAC-ul dispozitivului (mobil, laptop, tabletă)  

 1. Utilizarea datelor cu caracter personal 
No.  Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal   Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  
 1.  
Supravegherea video prin intermediul sistemului CCTV instalat în incinta centrului comercial, în zona spațiilor comune, a căilor de acces, precum ș a ariilor de parcare  Interesul legitim de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor aflate în incinta centrului comercial  
 1.  
Acordarea accesului personalului chiriașilor în incinta spațiului comercial în afara orelor în care centrul comercial este deschis  Interesul nostru legitim de a asigura buna desfășurare a contractelor de închiriere  
 1.  
Soluționarea cererilor de date și informații primite din partea autorităților și instituțiilor abilitate  Obligația legala  
 1.  
Acordare acces la rețeaua gratuita de WiFi  Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial) 
 1.  
Gestionarea sesizărilor/reclamațiilor depuse în incinta centrului comercial   Interesul nostru legitim de a rezolva sesizările/reclamațiile ce ne sunt adresate și de a păstra buna relație cu vizitatorii/clienții centrului comercial 
 1.  
Gestionarea solicitărilor cu privire la obiectele pierdute, depuse în incinta centrului comercial   Interesul nostru legitim de a rezolva sesizările/reclamațiile ce ne sunt adresate și de a păstra buna relație cu vizitatorii/clienții centrului comercial 
 1.  
Desfășurarea unor verificări de tipul know your customer (KYC) în legătură cu potențialii parteneri contractuali   Obligație legală 
 1.  
Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă   Obligație legală  
 1.  
Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Operatorul este parte   Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente 
 1.  
Arhivarea   Obligație legală 
 1.  
Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor  Operatorului, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Operatorului   Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor Operatorului 

 

 1. Perioada de stocare 

Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. 

În funcție de contextul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal, următoarele reguli pentru stabilirea perioadei de stocare vor fi aplicabile: 

 • Sistemul CCTV: În ceea ce priveste înregistrările video stocate de sistemul CCTV, acestea se păstrează, de regulă, pe o perioadă de 30 (treizeci) de zile, cu excepția cazului în care extinderea perioadei de prelucrare a acestora este impusă de lege sau justificată de proceduri legale. 
 • Rețeaua WiFi: MAC-ul dispozitivului se stochează doar pe perioada în care utilizează rețeaua noastră de WiFi. 
 1. Accesul terțelor părți 

Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale. 

Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora: 

 • Furnizori de servicii de pază și securitate – Pentru asigurarea supravegherii video CCTV și a sistemului de control acces în spațiile de parcare, proprietarul colaborează cu societăți specializate și autorizate conform legii să desfășoare activități de pază și securitate. 
 • Alți furnizori de servicii – În ceea ce privește gestionarea sesizărilor, reclamațiilor și/sau cererilor cu privire la obiecte pierdute adresate personalului de la birourile de Info Desk din cadrul centrelor comerciale, Operatorul colaborează, de regulă, cu societăți specializate de prestări servicii. 
 • Administratorul Proprietății Operatorului . 

Vom impune contractual acestor entități precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. 

De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale. 

Ca regulă, Operatorul nu va transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din Afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Operatorul va lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate.