1 Vizitatori site-ului centrului comercial

 1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 
 • Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii  
 • Date de acces în Cont, de exemplu: parolă  
 • Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon 
 • Date privind preferințele/interesele tale, de exemplu date privind domeniile de interes – e.g., modă, tehnologie, animale de companie etc.  
 • Date privind interacțiunea ta cu Site-ul, de exemplu: informații referitoare la magazinele pe care le-ai căutat, faptul că ai ales o serie de produse/servicii ca fiind favorite sau că ai selectat o serie de evenimente la care dorești să participi, precum și recurența cu care vizitezi Site-ul nostru/accesezi Contul. 
 • Date demografice, se exemplu: sex, oraș și cartier în care locuiești, dacă ești căsătorit sau nu, dacă ai copii sau nu, numărul copiilor și vârsta lor 
 • Date privind participarea la campanii promoționale și evenimente similare, de exemplu: premii câștigate, imaginea 
 • Date financiare, de exemplu: numărul contului bancar. 
 • Date colectate prin modulele cookie sau alte mijloace tehnice similare (i.e., fișiere mici de text care se stochează pe calculatorul, telefonul, tableta sau dispozitivul tău mobil, și conțin informații cu privire la activitatea ta pe respectivele site-uri/aplicații), de exemplu: sub-pagini accesate, perioadă petrecută pe o anumita pagina  
 • Date de pe rețelele de socializare, de exemplu: codul unic de identificare furnizat de rețeaua Facebook 

În cazul Site-ului, colectăm și IP-ul tău, însă aceasta data nu este prelucrată și nici utilizată în vreun scop ulterior la acest moment. 

 1. Utilizarea datelor cu caracter personal 
 1. Scopuri generale  

În momentul în care accesezi site-ul Shopping City Piatra Neamt („Site-ul”), anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de către NE Property BV, în principal pentru a putea să îți furnizăm serviciul solicitat, și anume accesul la Site.  

No.  Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal   Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  
 1.  
Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă   Obligație legală  
 1.  
Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care NE Property BV este parte   Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente 
 1.  
Arhivarea   Obligație legală 
 1.  
Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor NE Property BV, precum și realizarea de audituri sau investigații ale NE Property BV  Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor NE Property BV 
 1.  
Asigurarea unui nivel ridicat de securitate al sistemelor informatice (e.g., aplicații, rețea, infrastructură, pagina web)  Interesul nostru legitim de a asigura securitatea sistemelor noastre informatice 
 1.  
Furnizarea de servicii suport pentru tine atunci când ne soliciți aceasta  Executarea contractului încheiat cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., în conformitate cu Termenii și Condițiile Site-ului) 
 1. Prelucrarea datelor în scop de marketing   

În activitatea sa de promovare a Shopping City Piatra Neamt, inclusiv prin intermediul Site-ului, NE Property BV  lucrează împreună cu următoarele entități parte ale Grupului NEPI Rockcastle: Operatorul, în calitate de proprietar al centrului comercial, NEPI Investment Management SRL și Marketing Advisers SRL. Astfel, din perspectiva modului în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal în scop de marketing, entitățile din Grupul NEPI Rockcastle menționate anterior (numite în cele ce urmează împreună „Operatorii Asociați” și individual „Operatorul Asociat”) acționează în calitate de operatori asociați, conform art. 26 din GDPR. 

În legătură cu activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în scop de marketing, beneficiați de toate drepturile prevăzute în secțiunea Drepturile persoanelor vizate. În virtutea acordului încheiat de Operatorii Asociați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, aceștia vor coopera și se vor asigura că vor respecta pe deplin drepturile dvs., indiferent de Operatorul Asociat căruia alegeți să i transmiteți solicitarea de exercitare a drepturilor. 

No.  Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal   Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  
 1.  
Contactarea ta prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-ți aduce la cunoștință informații despre Site (i.e., fără a avea o natură de marketing)  Executarea contractului încheiat cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., în conformitate cu Termenii și Condițiile Contului) 
 1.  
Crearea și analizarea de profiluri cu privire la tine cu scopul de a-ți prezenta un conținut adaptat preferințelor tale și pentru a ne îmbunătății serviciile 

Vezi mai multe detalii despre modalitatea de identificare a preferințelor tale secțiunea 1.3. de mai jos 

Consimțământul tău  
 1.  
Transmiterea de mesaje de marketing direct generale sau personalizate (newsletter) prin intermediul e-mail-ului furnizat în momentul abonării la newsletter, în scopul promovării activităților, ofertelor și produselor noastre, a Grupului, dar și a Partenerilor  

Mai multe informații despre Partenerii Shopping City Piatra Neamt sunt disponibile in secțiunea 1.5. de mai jos 

Consimțământul tău 
 1.  
Organizarea de tombole, concursuri sau alte campanii similare   Executarea contractului încheiat (i.e., în conformitate cu Regulamentul tombolei, concursului sau campaniei în cauză) 
 1.  
Desfășurarea de campanii de marketing direct destinate anumitor regiuni sau utilizatorilor aplicației Waze   Consimțământul tău  
 1.  
Administrarea și exploatarea conturilor de pe rețelele de socializare ale centrului comercial; desfășurarea de campanii pe rețelele de socializare   Consimțământul tău  
 1.  
Desfășurarea de sondaje sau alte studii de piață  Interesul nostru legitim de a promova centrul comercial și de a cunoaște mai bine cerințele pieței 
 1.  
Efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice, rapoarte) cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață pentru îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor Operatorului, Grupului dar și ale Partenerilor  

Mai multe informații despre Grupul din care face parte Operatorul și Partenerii Shopping City Piatra Neamt sunt disponibile în secțiunea 1.5. de mai jos.  

Interesul nostru legitim constând în cunoașterea pieței, dezvoltarea strategică, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor oferite 
 1.  
Documentarea consimțământului tău  Obligație legală  
 1.  
Utilizarea modulelor cookie de marketing în scopul: 

 • desfășurării de activități de profilare, denumite și profilare web ce implică utilizarea cookie-urilor pentru a urmări online activitatea generală a unui utilizator cu scopul de a prezenta un conținut adaptat preferințelor acestuia, 
 • realizarea de campanii de targeting și retargeting 

Mai multe informații privind modulele cookie sunt disponibile în Politica de Cookie  

Consimțământul tău  
 1.  
Realizarea de statistici menite să ofere informații cu privire la performanța Site-ului și a campaniilor de marketing afișate (e.g., numărul de utilizatori care au accesat pagina campaniei, numărul de utilizatori care au văzut banner-ul campaniei etc.), realizate prin utilizarea modulelor cookie de analiză  

Mai multe informații privind modulele cookie sunt disponibile în Politica de Cookie  

Interesul nostru legitim de a (i) îmbunătăți conținutului Site-ului și a campaniilor desfășurate pe Site precum și mai buna evaluare a indicatorilor de performanță (KPI) ai campaniilor comerciale desfășurate pe Site și (ii) de a asigura funcționarea, accesarea și utilizarea tehnică adecvată a Site-ului și pentru a îți furniza serviciile pe care le-ai solicitat în mod explicit 
 1.  
Utilizarea modulelor cookie necesare pentru a asigura funcționarea Site-ului 

Mai multe informații privind modulele cookie sunt disponibile în Politica de Cookie  

Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., asigurarea accesului la Site-ului) 

 

 1. Informații suplimentare privind activitatea de profilare  

Operatorii Asociați vor crea și analiza profilurile tale pe baza datelor cu caracter personal pe care le deținem cu privire la tine – date privind preferințele/interesele tale, date privind interacțiunea ta cu Site-ul, date colectate prin modulele cookie. Ca urmare a analizării acestor date, vom putea să identificăm preferințele, interesele și capacitățile tale în materie de achiziții, și astfel să le raportăm la serviciile pe care le furnizăm, sau la produsele pe care le promovăm.  

Apoi, prin intermediul unor proceduri automatizate Operatorii Asociați stabilesc conținutul materialelor de marketing direct care îți vor fi transmise. Aceste proceduri automatizate sunt denumite în limbaj juridic ”proces individual automatizat”. 

Astfel, materialele de marketing direct pe care ți le vom transmite vor fi cât mai specifice, convingătoare și aplicabile ție, și pe cale de consecință te pot influența (i.e., în sensul de a achiziționa respectivul produs/serviciu inclus în materialul de marketing), după cum Operatorii Asociați reușesc să identifice în mod corect preferințele sau caracteristicile tale. 

Cu privire la prelucrarea de date prin procese individuale automatizate, ai o serie de drepturi suplimentare, adică poți (a) obține intervenția umană, (b) îți poți exprima punctul de vedere, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie. În plus, îți poți retrage, în orice moment consimțământul prin mijloacele prevăzute în prezenta Notă de Informare, în secțiunea 6 –  Drepturilor persoanelor vizate.  

 1. Perioada de stocare 

Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. 

În ceea ce privește utilizarea datelor tale cu caracter personal pentru efectuarea de activități de marketing direct, acestea vor fi stocate de către Operatorii Asociați de la momentul la care ne-ai acordat consimțământul pentru această prelucrare, până la data la care l-ai retras. După momentul în care alegi să îți retragi consimțământul, datele tale vor fi stocate de către Operatorii Asociați, pentru o perioadă adițională de 3 ani, în interesul legitim al Operatorilor Asociați de a putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate (i.e., dar fără a fi folosite pentru transmiterea de materiale de marketing direct). 

 1. Accesul terțelor părți 

Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale. 

Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora: 

 • Furnizori de servicii IT (e.g., mentenanță și dezvoltare software, mentenanță și dezvoltare site), 
 • Furnizorii de solutii de tip CRM 
 • Furnizori de servicii de marketing, ce includ furnizorii de servicii de cercetare de piață, furnizori de servicii prin care se transmit comunicările de marketing, furnizori de servicii de monitorizare a traficului si comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, furnizori de servicii de personalizare a diferitelor tipuri de marketing, furnizorilor de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, furnizorilor de servicii de realizare a conținutului formelor de marketing, 
 • Societăți din Grup (altele decât Operatorii Asociați) 

Având în vedere că atât Operatorul împreună cu ceilalți Operatori Asociați fac parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pentru scopuri de gestionare consolidată a activităților grupului, pentru scop de audit și în orice altă situație în care legea impune sau permite o asemenea prelucrare, în cazul în care putem (Operatorul, Operatorii Asociați sau societățile destinatare din Grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă: www.nepirockcastle.com  

 • Partenerii Shopping City Piatra Neamt 

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate și în raport cu o serie de parteneri terți (”Parteneri”). Aceștia sunt Partenerii pe care Operatorii Asociați îi promovează în relația cu tine prin activități de marketing direct, și sunt reprezentați de regulă de chiriașii centrelor comerciale din Grupul NEPI Rockcastle. Partenerii nu au acces la datele tale cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care NE Property BV sau Operatorii Asociați au obținut acordul tău prealabil în acest sens. Lista completa a Partenerilor pentru locatia Shopping City Piatra Neamt se actualizează trimestrial și poate fi consultată aici – https://shoppingciypiatraneamt.ro/magazine/, https://shoppingciypiatraneamt.ro/categorie_unitate/divertisment/ si https://shoppingciypiatraneamt.ro/servicii/  

Vom impune contractual acestor entități, precum și personalului acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. 

De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale. 

Ca regulă, NE Property BV sau, după caz, Operatorii Asociați, nu vor transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din Afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, NE Property BV, respectiv Operatorii Asociați, vor lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate.