Ceasornicărie

Servicii de întreținere și reparații ceasuri.

Parcare

 Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare fara plata

din parcarea centrului comercial “Shopping City Piatra Neamt”

aflat in proprietatea S.C. Shopping City Piatra Neamt S.R.L.

PREAMBUL

Prezentul Regulament stabileste regulile generale care trebuie respectate de catre toti vizitatorii “Shopping City Piatra Neamt” (“Centrul Comercial”) si, in special, de catre conducatorii auto care folosesc parcarea Centrului Comercial, in scopul utilizarii cat mai eficiente a locurilor de parcare existente si a fluidizarii traficului.

Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile legislative aplicabile, inclusiv cele din urmatoarele acte normative:

 • Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 (r1) privind circulatia pe drumurile publice („OUG 195/2002”),
 • Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, dupa cum a fost modificat si completat prin Hotararea Guvernului nr. 965/2016 („Regulament aplicare OUG 195/2002”),
 • Ordonanta nr. 43/1997 (r1) privind regimul drumurilor („OG 43/1997”).

Parcarea Centrului Comercial reprezinta o proprietate privata iar accesul conducatorilor auto in interiorul ei se face doar in conditiile respectarii prezentului Regulament si a legislatiei rutiere. Conform legislatiei rutiere aplicabile, respectiv prevederile din OUG 195/2002, coroborate cu cele din OG 43/1997, parcarea Centrului Comercial se clasifica si se incadreaza in categoria drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice pe durata in care Centrul Comercial este deschis publicului; administratorul drumului/ parcarii este Proprietarul Centrului Comercial.

Prin intrarea in parcarea Centrului Comercial, conducatorul autovehiculului accepta si se obliga sa respecte conditiile prezentului Regulament si indicatoarele rutiere instalate.

CAPITOLUL 1 – DISPOZITII GENERALE

Art.1. In sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spatiile special amenajate pe terenul situat in vecinatatea Centrului Comercial, delimitate prin marcaje perpendiculare sau oblice fata de marginea partii carosabile.

 

Art.2. Fiecare conducator auto are obligatia sa parcheze corespunzator autovehiculul astfel incat sa ocupe un singur loc de parcare si sa nu ingreuneze/impiedice ocuparea locurilor de parcare aflate in imediata apropiere.

Art.3. Administratia Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcarii in care se vor aplica reguli specifice asa cum va stabili Proprietarul  Centrului Comercial.

Art.4. Accesul in parcarea Centrului Comercial se realizeaza prin intrarea efectiva pe la fiecare punct de intrare.

CAPITOLUL 2 – PROGRAMUL DE FUNCTIONARE A PARCARII FARA PLATA

Art.5. Programul de functionare al parcarii Centrului Comercial este urmatorul:

 

Luni – Duminica în intervalul orar:

 • 08:00 – 22.00 pentru Hypermarket Carrefour
 • 10:00 – 22:00 pentru Galeria Comerciala
 • 10:00 – 00:30 pentru Cinema City
 • 00:00 – 23:59 pentru MaxBet

 

Art.6. In functie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situatii exceptionale, Administratia Centrulului Comercial poate restrictiona temporar accesul in incinta parcarii.

Art.7. Autovehiculele parcate cu incalcarea prezentului Regulament vor fi blocate si/sau ridicate, transportate si depozitate/ amplasate in locuri special amenajate, in scopul fluidizarii traficului si ca o masura tehnico-administrativa dispusa conform legislatiei aplicabile, pe cheltuiala detinatorului sau conducatorului autovehiculului respectiv.

Art.8. Pentru deblocarea autovehiculelor (atat a celor ridicate cat si a celor care nu au fost ridicate), conducatorilor acestora li se va percepe un tarif de 50 (cincizeci) lei , ce reprezinta contravaloarea serviciului de deblocare. Suma va fi achitata catre operatorul firmei Parking SA (indreptatita sa presteze aceste servicii in baza contractului de prestari servicii nr. 4472/01.10.2018 dintre Shopping City Piatra Neamt SRL si Parking SA) apeland numerele de telefon la nr. de telefon 0233/220238, 0748146887, de Luni – Vineri 08:00-21:30 și Sâmbătă 09:00-13:30, anterior deblocarii autovehiculului.

PARKING SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Neamţ, sub nr. J27/8/2000, cod fiscal nr. RO12661090 asigura serviciul de blocare/deblocare la cererea beneficiarului, a autoturismelor staționate/parcate neregulamentar în parcarea privata administrată de Shopping City Piatra Neamt SRL. PARKING SA poate sa perceapă majorarea tariful de deblocare cu 10% pentru fiecare zi, în cazul menținerii dispozitivului de blocare mai mult de 72 de ore

In situatia in care autovehiculele blocate au fost ridicate, achitarea contravalorii deblocarii nu include si nu exclude taxa reprezentand serviciile de ridicare, transport si depozitare ce va fi achitata operatorului economic care a prestat serviciile sus-mentionate.

 

CAPITOLUL 3 – REGULILE DE TRAFIC SI PARCARE

Art.9. Administratia Centrulului Comercial isi rezerva dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule in incinta parcarii, la latitudinea sa, cum ar fi, dar fara limitare, autovehicule cu gabarit depasit, cu functionalitate improprie utilizarii parcarii Centrului Comercial.

Art.10. Viteza maxima de deplasare in interiorul parcarii este de 5 km/h, limita de tonaj max. 3.5t,  iar conducatorii auto sunt obligati sa respecte cu strictete semnificatiile marcajelor si ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tractiune animala sau celor cu remorci cu 4 sau mai multe axe.

Art.11. Parcarea autovehiculelor este permisa numai in spatiile special amenajate in acest scop, marcate corespunzator si doar pentru clientii/angajatii Centrului Comercial.

Art.12. Este interzis accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare pe alt traseu decat cel special destinat de catre Administratia Centrului Comercial in acest scop.

Art 13. Parcarea autovehiculelor este permisă numai în spațiile special amenajate în acest scop. Locurile de parcare marcate deasupra cu semnalistica TAXI sau Persoane cu handicap sau Mama si Copilul sunt rezervate, parcarea pe acestea din urmă putându-se realiza în condiții speciale.

Art.14. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de catre autovehiculele ce au afisat vizibil, in parbriz, cardul-legitimatie eliberat de autoritatile competente, care contine semnul international reprezentativ . Persoanele cu handicap care detin cardul-legitimatie au dreptul de a parca pe locurile special amenajate si marcate in acest sens.

Art.15. Intrarea in parcare reprezinta acordul tacit al conducatorului auto privind aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament, inclusiv a prevederilor Art. 7 si 8, cu privire la blocarea si/sau ridicarea, transportul si amplasarea/ depozitarea in locuri speciale a autovehiculelor parcate neregulamentar sau cu incalcarea prezentului Regulament, precum si cu privire la aplicarea tarifelor aferente blocarii si/sau ridicarii, transportarii si depozitarii acestora.

Art.16. Administratia Centrulului Comercial va duce la indeplinire prezentul Regulament si va aplica tarifele corespunzatoare prevazute in Regulament si/sau va pune in executare masurile tehnico-administrative conform dispozitiei politistului rutier. In cazul in care se incalca prevederile legale in vigoare, Administratia Centrulului Comercial va informa organele abilitate ale statului in vederea constatarii faptei si aplicarii de sanctiuni corespunzatoare.

Art.17. In parcarea Centrului Comercial este interzisa orice fel de manifestare zgomotoasa prin orice cale, cu exceptia cazurilor in care exista aprobarea prealabila in scris a Administratiei Centrului Comercial.

Art.18. Conducatorii auto, clientii si vizitatorii se obliga si accepta urmatoarele:

 1. Sa nu utilizeze parcarea pentru activitati periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cersetoriei;
 2. Sa nu utilizeze parcarea ca „parcare de resedinta”;
 3. Sa nu utilizeze parcarea in vederea reparatiei autovehiculelor, activitatilor de mentenanta auto sau altor activitati de acest gen;
 4. Sa nu organizeze in parcare nicio reuniune politica sau publica, greve, spectacole sau activitati comerciale;
 5. Sa nu campeze in parcare si sa nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activitati in aria acesteia;
 6. Sa nu distribuie materiale publicitare sau alte afisaje fara acordul scris al Administratiei Centrului Comercial;
 7. Sa nu intreprinda nimic de natura a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atat parcarii cat si utilizatorilor acesteia;
 8. Sa nu lase in autovehicule animale nesupravegheate sau substante periculoase;
 9. Sa nu lase minorii nesupravegheati in parcare sau in autovehiculele parcate;
 10. Sa nu desfasoare sesiuni foto profesionale fara acordul scris al Administratiei Centrului Comercial;
 11. Sa nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;
 12. Sa nu stationeze voluntar autovehiculele cu motorul aflat in functiune;
 13. Sa nu polueze cu substante inflamabile, periculoase ori de natura organica;
 14. Sa nu initieze, sau sa participe la intreceri in cadrul parcarii, fara acordul Administratiei Centrului Comercial;

 

 1. Sa nu-si lase la vedere bunurile, Administratia si/sau Proprietarul Centrului Comercial neasumandu-si raspunderea pentru disparitia acestora;
 2. Sa pastreze curatenia in cadrul parcarii si sa arunce resturile in locurile special amenajate;
 3. Sa nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalti participanti la trafic;
 4. Sa nu-si testeze masina in cadrul parcarii;
 5. Sa nu deterioreze parcarea, sau orice elemente ale acesteia;
 6. Sa parcheze in locurile special amenajate, fara a afecta dreptul la parcare al celorlalti utilizatori ai parcarii;
 7. Sa nu parcheze autovehiculele in afara programului de functionare a Centrului Comercial.

Art.19. Administratia Centrulului Comercial va asigura utilizatorilor parcarii conditii civilizate de parcare, respectiv curatarea si iluminarea corespunzatoare a locurilor de parcare dupa lasarea intunericului. Camerele video instalate in parcare sunt destinate exclusiv pentru supravegherea fluxurilor de trafic; inregistrarile video nu vor fi disponibile publicului dar vor putea fi puse la dispozitia autoritatilor.

Art.20. Este interzisa stationarea/ parcarea in afara programului de functionare in parcarea Centrului Comercial. Dupa ora 22:00 este permisa parcarea doar pentru clientii MaxBet/MaxFun, Cinema City si in cazuri exceptionale pentru celelalte magazine, daca Administratia Centrului Comercial decide acest lucru. In situatia incidentei unui astfel de caz in care se parcheaza inafara programului,  Administratia Centrului Comercial poate bloca autovehicul si/sau poate pune in executare masura ridicarii, transportarii si depozitarii oricarui autovehicul ce depaseste acest termen, din incinta parcarii, pe cheltuiala conducatorului auto, conform art. 64 alin. (2) din OUG 195/2002.

CAPITOLUL 4 – OBLIGATIILE CONDUCATORULUI AUTO

Art.21. Conducatorul auto este obligat sa respecte in totalitate Regulamentul de functionare a parcarii Centrului Comercial, iar in cazul in care va incalca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducatorului in cauza i se va aplica sanctiunea privind blocarea si/sau ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului parcat necorespunzator sau cu incalcarea prevederilor prezentului Regulament sau ale legislatiei aplicabile.

Art.22. Eventualele avarii produse atat autovehiculelor proprii cat si altor autovehicule sau instalatii de catre conducatorii auto, pe timpul deplasarii sau stationarii in incinta parcarii Centrului Comercial vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea raspunderii Administratiei si/sau Proprietarului Centrului Comercial.

Art.23. La parcarea autovehiculelor, conducatorul auto este obligat sa isi asigure bunurile lasate in interiorul autovehiculului prin inchiderea usilor, capotelor motor si portbagajului, a geamurilor, trapei, busonului rezervor etc., Administratia si/sau Proprietarul Centrulului Comercial neraspunzand in nici un fel pentru securitatea acestora.

Art.24. Ocupantilor autovehiculelor li se recomanda sa nu isi lase bunuri de valoare in autovehicule, indiferent de zona in care se afla, Administratia si/sau Proprietarul Centrulului Comercial  nefiind responsabil de disparitia acestora.

Art.25. Conducatorii autovehiculelor si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor sunt obligati sa respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea si Stingerea Incendiilor), precum si indicatiile reprezentantilor Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct raspunzatori pentru eventualele prejudicii cauzate.

Art.26. Conducatorul autovehiculului si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor vor mentine curatenia la locul de parcare si nu vor depozita niciun fel de materiale in incinta parcarii, deseurile fiind aruncate in cosurile de gunoi instalate.

CAPITOLUL 5 – SANCTIUNI

Art.27. Constituie abatere de la prezentul Regulament si se sanctioneaza cu blocarea rotilor autovehiculului:

 1. oprirea sau stationarea vehiculului pe alte locuri decat cele special amenajate si marcate corespunzator sau ocupand mai multe locuri de parcare, in dreptul cailor de acces/ evacuare, pe caile de acces in parcare sau pe locurile de parcare destinate persoanelor cu mobilitate redusa, „Mama si Copilul”, TAXI, fara a avea acest drept;
 2. parcarea inafara programului Centrului Comercial (08:00 – 22:00), cu exceptia clientilor Max Bet/Max Fun si Cinema City.
 3. expunerea spre vanzare a autovehiculului in parcare, fara o aprobare prealabila din partea Administratiei Centrului Comercial.

Art.28. Conducerea repetata a autovehiculului cu viteza in parcare se va sanctiona cu restrictionarea accesului in parcare a autovehiculului respectiv.

Art.29. Constatarea abaterilor se face in conformitate cu prezentul Regulament si cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare referitoare la circulatia pe drumurile publice, de catre agentii de paza sau alti angajati ai Centrului Comercial, in ceea ce priveste conformarea cu prevederile prezentului Regulament, si de catre organele abilitate ale statului, cu privire la conformarea cu prevederile legislatiei aplicabile.

CAPITOLUL 6 – BLOCAREA SI/SAU RIDICAREA AUTOVEHICULULUI

Art.30. Vor fi supuse blocarii si/sau ridicarii, transportarii si depozitarii cu precadere si la latitudinea Administratiei Centrului Comercial, autovehiculele care blocheaza ori ingreuneaza circulatia, autovehiculele parcate in alte locuri de parcare decat cele special amenajate sau care au parcat inadecvat, autovehiculele stationate/ parcate/ abandonate peste durata prevazuta la art. 20, precum si cele care ocupa locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap fara a detine si afisa vizibil cardul-legitimatie mentionat la Art. 14.

Conducatorul autovehiculului accepta in mod expres blocarea rotilor, precum si ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului in locuri special destinate, de catre un operator economic autorizat sa presteze servicii de acest fel, contractat de Administatia Centrului Comercial, in toate cazurile mentionate in prezentul Art. 27; Conducatorul/ detinatorul autovehiculului va plati integral toate costurile de ridicare, transport si depozitare, conform art. 64 alin. (2) din OUG 195/2002, la nivelul costurilor prestatorului extern de servicii, si taxa de deblocare mentionata la Art. 9 de mai sus. Administratia Centrului Comercial si/sau Proprietarul Centrului Comercial, nu isi asuma raspunderea pentru prejudiciile ce pot aparea ca urmare a blocarii si/sau ridicarii, transportului si/sau depozitarii autovehiculului.

Art.31. Se va bloca una din rotile din fata ale autovehiculului autoturismului cu dispozitive special fabricate in acest sens. Dispozitivul de blocare a rotii va avea culoarea galbena si va asigura imposibilitatea indepartarii acestuia, nepermitand demontarea rotii blocate. Autovehiculele ridicate vor fi amplasate in locuri special amenajate, avand blocata roata din fata.

Art.32. Anterior blocarii rotilor sau ridicarii autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate in vederea dovedirii incalcarii prezentului Regulament de catre conducatorii auto. De asemenea, dupa blocarea rotii vor fi realizate fotografii cu autovehiculul avand roata blocata. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicata o instiintare care va cuprinde informatii cu privire la abaterea savarsita, conform prezentului Regulament, precum si la pasii pe care conducatorul auto/ detinatorul trebuie sa-i urmeze pentru deblocarea autovehiculului, respectiv contactarea serviciului Parking SA la numerele de telefon 0233/220238, 0748146887, de Luni – Vineri 08:00-21:30 și Sâmbătă 09:00-13:30 pentru plata tarifului de deblocare si semnarea procesului verbal de deblocare a rotii.

Art.33. Deblocarea rotilor se face dupa ce in prealabil i-au fost reamintite conducatorului auto prevederile Regulamentului.

CAPITOLUL 7 – DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR

Art.34. Personalul de paza al Centrului Comercial nu are atributiuni de paza a autovehiculelor parcate in incinta parcarii.

Art.35. Proprietarul Centrulului Comercial nu isi asuma in niciun fel responsabilitatea civila sau penala pentru orice paguba sau prejudiciu cauzat autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocarii si/sau ridicarii transportarii si depozitarii lor, pentru bunurile, persoanele lasate in interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum si pentru orice fel de daune cauzate de clientii Centrului Comercial sau de terte persoane, autovehiculelor aflate in parcare. Administratia Centrului Comercial si a parcarii nu are nicio responsabilitate fata de conducatorul auto si dupa iesirea autovehiculului din parcare.

CAPITOLUL 8 – DISPOZITII FINALE

Art.36. Proprietarul  Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul Regulament fara o notificare in prealabil.

Art.37. Autovehiculelor abandonate in parcarea Centrului Comercial li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare. Se considera abandonat orice autovehicul parcat pe o durata care depaseste 2 zile calendaristice consecutive.

Art.38. Prevederile prezentului Regulament se aplica si autovehiculelor destinate aprovizionarii sau livrarii, precum si celor care efectueaza servicii de taximetrie.

Art.39. Prezentul Regulament si extrase din acesta vor fi afisate cat mai vizibil atat la intrarile cat si in interiorul parcarii, dar si la Info Point.

Administratia Centrului Comercial