Regulament Parcare

Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare fara plata din parcarea centrului comercial “Shopping City Piatra Neamt”aflat in proprietatea S.C. Shopping City Piatra Neamt S.R.L.

PREAMBUL

Prezentul Regulament stabileste regulile generale care trebuie respectate de catre toti vizitatorii “Shopping City Piatra Neamt” (“Centrul Comercial”) si, in special, de catre conducatorii auto care folosesc parcarea Centrului Comercial, in scopul utilizarii cat mai eficiente a locurilor de parcare existente si a fluidizarii traficului.

Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile legislative aplicabile, inclusiv cele din urmatoarele acte normative:

 • Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 (r1) privind circulatia pe drumurile publice („OUG 195/2002”),
 • Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, dupa cum a fost modificat si completat prin Hotararea Guvernului nr. 965/2016 („Regulament aplicare OUG 195/2002”),
 • Ordonanta nr. 43/1997 (r1) privind regimul drumurilor („OG 43/1997”).

 

Parcarea Centrului Comercial reprezinta o proprietate privata iar accesul conducatorilor auto in interiorul ei se face doar in conditiile respectarii prezentului Regulament si a legislatiei rutiere. Conform legislatiei rutiere aplicabile, respectiv prevederile din OUG 195/2002, coroborate cu cele din OG 43/1997, parcarea Centrului Comercial se clasifica si se incadreaza in categoria drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice pe durata in care Centrul Comercial este deschis publicului; administratorul drumului/ parcarii este Proprietarul Centrului Comercial.

Prin intrarea in parcarea Centrului Comercial, conducatorul autovehiculului accepta si se obliga sa respecte conditiile prezentului Regulament si indicatoarele rutiere instalate.

CAPITOLUL 1 – DISPOZITII GENERALE

Art.1. In sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spatiile special amenajate pe terenul situat in vecinatatea Centrului Comercial, delimitate prin marcaje perpendiculare sau oblice fata de marginea partii carosabile.

 

 

Art.2. Fiecare conducator auto are obligatia sa parcheze corespunzator autovehiculul astfel incat sa ocupe un singur loc de parcare si sa nu ingreuneze/impiedice ocuparea locurilor de parcare aflate in imediata apropiere.

Art.3. Administratia Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcarii in care se vor aplica reguli specifice asa cum va stabili Proprietarul  Centrului Comercial.

Art.4. Accesul in parcarea Centrului Comercial se realizeaza prin intrarea efectiva pe la fiecare punct de intrare.

CAPITOLUL 2 – PROGRAMUL DE FUNCTIONARE A PARCARII FARA PLATA

Art.5. Programul de functionare al parcarii Centrului Comercial este urmatorul:

Luni – Duminica în intervalul orar:

 • 08:00 – 22.00 pentru Hypermarket Carrefour
 • 10:00 – 22:00 pentru Galeria Comerciala
 • 10:00 – 00:30 pentru Cinema City
 • 00:00 – 23:59 pentru MaxBet

Art.6. In functie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situatii exceptionale, Administratia Centrulului Comercial poate restrictiona temporar accesul in incinta parcarii.

Art.7. Autovehiculele parcate cu incalcarea prezentului Regulament vor fi blocate si/sau ridicate, transportate si depozitate/ amplasate in locuri special amenajate, in scopul fluidizarii traficului si ca o masura tehnico-administrativa dispusa conform legislatiei aplicabile, pe cheltuiala detinatorului sau conducatorului autovehiculului respectiv.

Art.8. Pentru deblocarea autovehiculelor (atat a celor ridicate cat si a celor care nu au fost ridicate), conducatorilor acestora li se va percepe un tarif de 50 (cincizeci) lei , ce reprezinta contravaloarea serviciului de deblocare. Suma va fi achitata catre operatorul firmei Parking SA (indreptatita sa presteze aceste servicii in baza contractului de prestari servicii nr. 4472/01.10.2018 dintre Shopping City Piatra Neamt SRL si Parking SA) apeland numerele de telefon la nr. de telefon 0233/220238, 0748146887, de Luni – Vineri 08:00-21:30 și Sâmbătă 09:00-13:30, anterior deblocarii autovehiculului.

 

PARKING SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Neamţ, sub nr. J27/8/2000, cod fiscal nr. RO12661090 asigura serviciul de blocare/deblocare la cererea beneficiarului, a autoturismelor staționate/parcate neregulamentar în parcarea privata administrată de Shopping City Piatra Neamt SRL. PARKING SA poate sa perceapă majorarea tariful de deblocare cu 10% pentru fiecare zi, în cazul menținerii dispozitivului de blocare mai mult de 72 de ore

In situatia in care autovehiculele blocate au fost ridicate, achitarea contravalorii deblocarii nu include si nu exclude taxa reprezentand serviciile de ridicare, transport si depozitare ce va fi achitata operatorului economic care a prestat serviciile sus-mentionate.

CAPITOLUL 3 – REGULILE DE TRAFIC SI PARCARE

Art.9. Administratia Centrulului Comercial isi rezerva dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule in incinta parcarii, la latitudinea sa, cum ar fi, dar fara limitare, autovehicule cu gabarit depasit, cu functionalitate improprie utilizarii parcarii Centrului Comercial.

Art.10. Viteza maxima de deplasare in interiorul parcarii este de 5 km/h, limita de tonaj max. 3.5t,  iar conducatorii auto sunt obligati sa respecte cu strictete semnificatiile marcajelor si ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tractiune animala sau celor cu remorci cu 4 sau mai multe axe.

Art.11. Parcarea autovehiculelor este permisa numai in spatiile special amenajate in acest scop, marcate corespunzator.

Art.12. Este interzis accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare pe alt traseu decat cel special destinat de catre Administratia Centrului Comercial in acest scop.

Art 13. Parcarea autovehiculelor este permisă numai în spațiile special amenajate în acest scop. Locurile de parcare marcate deasupra cu semnalistica TAXI sau Persoane cu handicap sau Mama si Copilul sunt rezervate, parcarea pe acestea din urmă putându-se realiza în condiții speciale.

Art.14. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de catre autovehiculele ce au afisat vizibil, in parbriz, cardul-legitimatie eliberat de autoritatile competente, care contine semnul international reprezentativ . Persoanele cu handicap care detin cardul-legitimatie au dreptul de a parca pe locurile special amenajate si marcate in acest sens.

Art.15. Intrarea in parcare reprezinta acordul tacit al conducatorului auto privind aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament, inclusiv a prevederilor Art. 7 si 8, cu privire la blocarea si/sau ridicarea, transportul si amplasarea/ depozitarea in locuri speciale a autovehiculelor parcate neregulamentar sau cu incalcarea prezentului Regulament, precum si cu privire la aplicarea tarifelor aferente blocarii si/sau ridicarii, transportarii si depozitarii acestora.

 

Art.16. Administratia Centrulului Comercial va duce la indeplinire prezentul Regulament si va aplica tarifele corespunzatoare prevazute in Regulament si/sau va pune in executare masurile tehnico-administrative conform dispozitiei politistului rutier. In cazul in care se incalca prevederile legale in vigoare, Administratia Centrulului Comercial va informa organele abilitate ale statului in vederea constatarii faptei si aplicarii de sanctiuni corespunzatoare.

Art.17. In parcarea Centrului Comercial este interzisa orice fel de manifestare zgomotoasa prin orice cale, cu exceptia cazurilor in care exista aprobarea prealabila in scris a Administratiei Centrului Comercial.

Art.18. Conducatorii auto, clientii si vizitatorii se obliga si accepta urmatoarele:

 1. Sa nu utilizeze parcarea pentru activitati periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cersetoriei;
 2. Sa nu utilizeze parcarea in vederea reparatiei autovehiculelor, activitatilor de mentenanta auto sau altor activitati de acest gen;
 3. Sa nu organizeze in parcare nicio reuniune politica sau publica, greve, spectacole sau activitati comerciale;
 4. Sa nu campeze in parcare si sa nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activitati in aria acesteia;
 5. Sa nu distribuie materiale publicitare sau alte afisaje fara acordul scris al Administratiei Centrului Comercial;
 6. Sa nu intreprinda nimic de natura a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atat parcarii cat si utilizatorilor acesteia;
 7. Sa nu lase in autovehicule animale nesupravegheate sau substante periculoase;
 8. Sa nu lase minorii nesupravegheati in parcare sau in autovehiculele parcate;
 9. Sa nu desfasoare sesiuni foto profesionale fara acordul scris al Administratiei Centrului Comercial;
 10. Sa nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;
 11. Sa nu stationeze voluntar autovehiculele cu motorul aflat in functiune;
 12. Sa nu polueze cu substante inflamabile, periculoase ori de natura organica;
 13. Sa nu initieze, sau sa participe la intreceri in cadrul parcarii, fara acordul Administratiei Centrului Comercial.
 14. Sa nu-si lase la vedere bunurile, Administratia si/sau Proprietarul Centrului Comercial neasumandu-si raspunderea pentru disparitia acestora;
 15. Sa pastreze curatenia in cadrul parcarii si sa arunce resturile in locurile special amenajate;
 16. Sa nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalti participanti la trafic;
 17. Sa nu-si testeze masina in cadrul parcarii;
 18. Sa nu deterioreze parcarea, sau orice elemente ale acesteia;
 19. Sa parcheze in locurile special amenajate, fara a afecta dreptul la parcare al celorlalti utilizatori ai parcarii;
 20. Sa nu parcheze autovehiculele pe un interval mai mare de 48 de ore consecutive.

Art.19. Administratia Centrulului Comercial va asigura utilizatorilor parcarii conditii civilizate de parcare, respectiv curatarea si iluminarea corespunzatoare a locurilor de parcare dupa lasarea intunericului. Camerele video instalate in parcare sunt destinate exclusiv pentru supravegherea fluxurilor de trafic; inregistrarile video nu vor fi disponibile publicului dar vor putea fi puse la dispozitia autoritatilor.

Art.20. Este interzisa stationarea/ parcarea in afara programului de functionare sau pe o perioada mai mare de 2 zile calendaristice consecutive in parcarea Centrului Comercial. In situatia incidentei unui astfel de caz Administratia Centrului Comercial poate bloca autovehicul si/sau poate pune in executare masura ridicarii, transportarii si depozitarii oricarui autovehicul ce depaseste acest termen, din incinta parcarii, pe cheltuiala conducatorului auto, conform art. 64 alin. (2) din OUG 195/2002.

CAPITOLUL 4 – OBLIGATIILE CONDUCATORULUI AUTO

Art.21. Conducatorul auto este obligat sa respecte in totalitate Regulamentul de functionare a parcarii Centrului Comercial, iar in cazul in care va incalca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducatorului in cauza i se va aplica sanctiunea privind blocarea si/sau ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului parcat necorespunzator sau cu incalcarea prevederilor prezentului Regulament sau ale legislatiei aplicabile.

Art.22. Eventualele avarii produse atat autovehiculelor proprii cat si altor autovehicule sau instalatii de catre conducatorii auto, pe timpul deplasarii sau stationarii in incinta parcarii Centrului Comercial vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea raspunderii Administratiei si/sau Proprietarului Centrului Comercial.

Art.23. La parcarea autovehiculelor, conducatorul auto este obligat sa isi asigure bunurile lasate in interiorul autovehiculului prin inchiderea usilor, capotelor motor si portbagajului, a geamurilor, trapei, busonului rezervor

etc., Administratia si/sau Proprietarul Centrulului Comercial neraspunzand in nici un fel pentru securitatea acestora.

Art.24. Ocupantilor autovehiculelor li se recomanda sa nu isi lase bunuri de valoare in autovehicule, indiferent de zona in care se afla, Administratia si/sau Proprietarul Centrulului Comercial  nefiind responsabil de disparitia acestora.

Art.25. Conducatorii autovehiculelor si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor sunt obligati sa respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea si Stingerea Incendiilor), precum si indicatiile reprezentantilor Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct raspunzatori pentru eventualele prejudicii cauzate.

Art.26. Conducatorul autovehiculului si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor vor mentine curatenia la locul de parcare si nu vor depozita niciun fel de materiale in incinta parcarii, deseurile fiind aruncate in cosurile de gunoi instalate.

CAPITOLUL 5 – SANCTIUNI

Art.27. Constituie abatere de la prezentul Regulament si se sanctioneaza cu blocarea rotilor autovehiculului:

 1. oprirea sau stationarea vehiculului pe alte locuri decat cele special amenajate si marcate corespunzator sau ocupand mai multe locuri de parcare, in dreptul cailor de acces/ evacuare, pe caile de acces in parcare sau pe locurile de parcare destinate persoanelor cu mobilitate redusa, „Mama si Copilul”, TAXI, fara a avea acest drept;
 2. expunerea spre vanzare a autovehiculului in parcare, fara o aprobare prealabila din partea Administratiei Centrului Comercial.

Art.28. Conducerea repetata a autovehiculului cu viteza mai mare de 5 km/h in parcare se va sanctiona cu restrictionarea accesului in parcare a autovehiculului respectiv.

Art.29. Constatarea abaterilor se face in conformitate cu prezentul Regulament si cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare referitoare la circulatia pe drumurile publice, de catre agentii de paza sau alti angajati ai Centrului Comercial, in ceea ce priveste conformarea cu prevederile prezentului Regulament, si de catre organele abilitate ale statului, cu privire la conformarea cu prevederile legislatiei aplicabile.

CAPITOLUL 6 – BLOCAREA SI/SAU RIDICAREA AUTOVEHICULULUI

Art.30. Vor fi supuse blocarii si/sau ridicarii, transportarii si depozitarii cu precadere si la latitudinea Administratiei Centrului Comercial, autovehiculele care blocheaza ori ingreuneaza circulatia, autovehiculele parcate in alte locuri de parcare decat cele special amenajate sau care au parcat inadecvat, autovehiculele stationate/ parcate/ abandonate peste durata prevazuta la art. 20, precum si cele care ocupa locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap fara a detine si afisa vizibil cardul-legitimatie mentionat la Art. 14.

Conducatorul autovehiculului accepta in mod expres blocarea rotilor, precum si ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului in locuri special destinate, de catre un operator economic autorizat sa presteze servicii de acest fel, contractat de Administatia Centrului Comercial, in toate cazurile mentionate in prezentul Art. 27; Conducatorul/ detinatorul autovehiculului va plati integral toate costurile de ridicare, transport si depozitare, conform art. 64 alin. (2) din OUG 195/2002, la nivelul costurilor prestatorului extern de servicii, si taxa de deblocare mentionata la Art. 9 de mai sus. Administratia Centrului Comercial si/sau Proprietarul Centrului Comercial, nu isi asuma raspunderea pentru prejudiciile ce pot aparea ca urmare a blocarii si/sau ridicarii, transportului si/sau depozitarii autovehiculului.

Art.31. Se va bloca una din rotile din fata ale autovehiculului autoturismului cu dispozitive special fabricate in acest sens. Dispozitivul de blocare a rotii va avea culoarea galbena si va asigura imposibilitatea indepartarii acestuia, nepermitand demontarea rotii blocate. Autovehiculele ridicate vor fi amplasate in locuri special amenajate, avand blocata roata din fata.

Art.32. Anterior blocarii rotilor sau ridicarii autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate in vederea dovedirii incalcarii prezentului Regulament de catre conducatorii auto. De asemenea, dupa blocarea rotii vor fi realizate fotografii cu autovehiculul avand roata blocata. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicata o instiintare care va cuprinde informatii cu privire la abaterea savarsita, conform prezentului Regulament, precum si la pasii pe care conducatorul auto/ detinatorul trebuie sa-i urmeze pentru deblocarea autovehiculului, respectiv contactarea serviciului Parking SA la numerele de telefon 0233/220238, 0748146887, de Luni – Vineri 08:00-21:30 și Sâmbătă 09:00-13:30 pentru plata tarifului de deblocare si semnarea procesului verbal de deblocare a rotii.

Art.33. Deblocarea rotilor se face dupa ce in prealabil i-au fost reamintite conducatorului auto prevederile Regulamentului.

CAPITOLUL 7 – DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR

Art.34. Personalul de paza al Centrului Comercial nu are atributiuni de paza a autovehiculelor parcate in incinta parcarii.

Art.35. Proprietarul Centrulului Comercial nu isi asuma in niciun fel responsabilitatea civila sau penala pentru orice paguba sau prejudiciu cauzat autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocarii si/sau ridicarii transportarii si depozitarii lor, pentru bunurile, persoanele lasate in interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum si pentru orice fel de daune cauzate de clientii Centrului Comercial sau de terte persoane, autovehiculelor aflate in parcare. Administratia Centrului Comercial si a parcarii nu are nicio responsabilitate fata de conducatorul auto si dupa iesirea autovehiculului din parcare.

CAPITOLUL 8 – DISPOZITII FINALE

Art.36. Proprietarul  Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul Regulament fara o notificare in prealabil.

Art.37. Autovehiculelor abandonate in parcarea Centrului Comercial li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare. Se considera abandonat orice autovehicul parcat pe o durata care depaseste 2 zile calendaristice consecutive.

Art.38. Prevederile prezentului Regulament se aplica si autovehiculelor destinate aprovizionarii sau livrarii, precum si celor care efectueaza servicii de taximetrie.

Art.39. Prezentul Regulament si extrase din acesta vor fi afisate cat mai vizibil atat la intrarile cat si in interiorul parcarii, dar si la Info Point.

Administratia Centrului Comercial

Regulamentul oficial al Concursului “Stand Up Comedy cu Sorin si Vio” organizat in Centrul Comercial Shopping City Piatra-Neamț

Concursul  “Stand Up Comedy cu Sorin si Vio se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament. Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Concurs.

 1. Organizator 

Organizatorul concursului “Stand Up Comedy cu Sorin si Vio (denumita in cele ce urmeaza „Concurs”) este SHOPPING CITY PIATRA NEAMT SRL, inmatriculat la Registrul Comertului sub Nr. J40/795/2014, CUI RO 32704667, cu sediul social in Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu Nr. 301-311, Etaj 3, Biroul nr. 43, Sector 2, inregistrata la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 0002737  (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

Concursul se desfasoara cu sprijinul SC SMART POINT CONCEPT SRL. cu sediul social in Satul Snagov, Comuna Snagov, str. Snagov nr. 135, bl D4, ap 24, Camera 1, Tronson 2, Judetul Ilfov,  inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din Ilfof  cu  nr. J23/2381/2015 , CUI RO 34757528, in calitate de agentie care implementeaza concursul.

 1. Locul si durata concursului
1.    Concursul va avea loc începând cu data de 03 iulie 2017 pe pagina Facebook https://web.facebook.com/shoppingcitypiatraneamt/ și se va desfășura până la data de 07 iulie 2017.

III. Premiile

 1. Premiile care pot fi castigate:

– 20 de invitatii gratuite pentru 1 persoana de intrare la Spectacolul Stand Up Comedy cu Sorin si Vio  din data de 09 iulie 2017, din Shopping City Piatra-Neamt

 1. Valoarea totala a premiilor: 500 lei (tva inclus)
 2. Numarul total de premii este: 20.

 

 1. Conditii de participare 
 2.  Concursul se adresează utilizatorilor paginii de Facebook https://web.facebook.com/shoppingcitypiatraneamt/, persoane fizice, cetăteni români, peste 18 ani, cu domiciliul/resedința în România, ce acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament, cu excepția angajaților Organizatorului și membrii familiilor acestora.

Obiectivul Concursului este promovarea Spectacolul Stand Up Comedy cu Sorin si Vio  din data de 09 iulie 2017 din Shopping City Piatra-Neamt.

 1. Pentru a se înscrie în concurs, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
 2. a) Participanții trebuie sa acceseze pagina de facebook  https://web.facebook.com/shoppingcitypiatraneamt/.
 3. b) Participanții trebuie să dea ”tag” unui prieten din lista sa de prieteni on-line, intr-un comentariu la postarea in care pagina oficiala mentionata mai sus, anunta concursul si Spectacolul Stand Up Comedy cu Sorin si Vio din data de 09 iulie 2017 din Shopping City Piatra-Neamt.
 4. c) Participanții iau la cunoștință și acceptă Regulamentul Concursului.
 5. d) Participanții vor respecta prevederile prezentului Regulament precum și orice alte indicații date de Organizator în vederea desfășurării în condiții normale a Concursului.
 6. e) Participantii trebuie sa aibe minim 18 ani impliniti pentru a participa, cu domiciliu/resedinta in Romania.
 7. În cazul în care, cei care sunt eligibili să participe sau cei care nu îndeplinesc condițiile mentionate in prezentul Regulament, încalcă acest Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice formă de câștig dobândită de participant în urma prezentei campanii.

3.1. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 1.  Nu pot participa la acest Concurs angajatii, asociatii/actionarii, administratorii Centrului Comercial Shopping City Piatra Neamt si a societatii SMART POINT CONCEPT SRL sau orice rude de gradul intai si doi ale acestora.
 2.  Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia sau materialele filmate cu participantii si castigatorii concursului.
 3.  In cazul in care un castigator va fi o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui sau reprezentantului legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii date cu incuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea incapabilului la prezentul Concurs.
 4. Modul de desfasurare al Concursului

5.1. Pentru a participa la Concurs, participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute la Cap. 4 din prezentul Regulament, trebuie sa acceseze pagina Facebook https://web.facebook.com/shoppingcitypiatraneamt/ si să dea ”tag” unui prieten din lista sa de prieteni on-line, intr-un comentariu la postarea in care pagina oficiala mentionata mai sus, anunta concursul si Spectacolul Stand Up Comedy cu Sorin si Vio  din data de 09 iulie 2017 din Shopping City Piatra-Neamt.

5.2. Va fi considerat valid participantul care îndeplinește condițiile de la Cap IV din prezentul Regulament.

5.3. Caștigătorul va fi extras prin tragere la sorți in data de 08 Iulie 2017 cu ajutorul site-ului www.random.org dintre utilizatorii paginii de Facebook https://web.facebook.com/shoppingcitypiatraneamt/  care au dat ”tag” unui prieten din lista sa de prietenii on-line, intr-un comentariu la postarea in care pagina oficiala mentionata mai sus, anunta concursul si Spectacolul Stand Up Comedy cu Sorin si Vio  din data de 09 iulie 2017 din Shopping City Piatra-Neamt.

5.4. Validarea câștigătorilor se face de către reprezentantul SHOPPING CITY PIATRA NEAMT SRL, alaturi de un reprezentant SC SMART POINT CONCEPT SRL, prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la Cap IV.

La finalul campaniei vor fi extrase, prin tragere la sorți computerizată, câștigătorii premiilor ce constau in 20 de invitatii pentru 1 persoana de intrare la Spectacolul Stand Up Comedy cu Sorin si Vio  din data de 09 iulie 2017, din Shopping City Piatra-Neamt. Vor fi extrasi 20 de castigatori, fiecare castigator va primi cate 1 invitatie pentru intrare la Spectacolul Stand Up Comedy cu Sorin si Vio  din data de 09 iulie 2017, din Shopping City Piatra-Neamt.

Participantii extrasi vor fi anunțati printr-un mesaj postat pe Facebook de către organizator, după data extragerii. Pentru validare, câștigătorii vor comunica datele personale reprezentantului SHOPPING CITY PIATRA NEAMT SRL. sau reprezentantului SC SMART POINT CONCEPT SRL. Câstigătorii vor putea intra in posesia premiului prin ridicare personala, pe baza unui proces verbal:

 • de la Info Point din Shopping City Piatra-Neamt in perioada ­­08-09 Iulie 2017, in intervalul orar 18:00-20:00;

sau

 • la intrarea la Spectacolul Stand Up Comedy cu Sorin si Vio Sorin si Vio, pe terasa Shopping City Piatra-Neamt, in data de 09 Iulie 2017, incepand cu orele 20:30.

Pentru validarea premiului, reprezentantul SHOPPING CITY PIATRA NEAMT SRL sau reprezentantului SC SMART POINT CONCEPT SRL poate sa  solicite castigatorului un act de identitate, pentru a verifica daca conditiile de participare au fost indeplinite. In cazul in care castigatorul refuza sa arate un act de identitate, acesta nu va putea fi validat si nu va putea intra in posesia premiului.

 1. Responsabilitate
 2.  Organizatorul Concursului  nu va avea nici o raspundere derivand din si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra datelor inscrise de  participanti in concurs. De asemenea, organizatorii nu pot fi implicati in astfel de litigii si nu isi asuma nici un fel de obligatie de a purta corespondenta de orice fel cu participantii.
 3.  Prezentul Regulament reprezinta un set de conditii minimale pe care participantii la tombola trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. Participantii la acest concurs se angajeaza sa respecte regulile din prezentul Regulament.
 4.  De asemenea, prin inscrierea la concurs, participantii declara ca au luat cunostinta de continutul prezentului regulament si sunt de acord cu acesta. Regulamentul va fi disponibil in centrul comercial Shopping City Piatra Neamt, pe website, la info desk-ul din galeria centrului si la birourile administrative.

VII. Protectia datelor

 1.  Prin participarea la concurs, participantii sunt de acord ca numele, fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa fie facute publice pe un termen nedeterminat. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta promotie nu va fi de natura a crea nici un fel de obligatii, inclusiv de natura financiara in sarcina Organizatorului.

VIII. Dispozitii finale 

 1.  Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 2.  Prin inscrierea la concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
 3.  Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra datelor personale inscrise de participanti cadrul concursului.
 4.  In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.
 5.  In cazul in care organizarea promotiei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea tombolai promotionale.
 6.  Premiul neacordat, indiferent de motiv, va ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a-l folosi in promotiile urmatoare.
 7.  Regulamentul de participare/desfasurare al concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in incinta galeriei comerciale Shopping City Piatra Neamt, din Bulevardul Decebal nr.79, Piatra Neamt, Regulamentul oficial al concursului este disponibil si pe website-ul centrului comercial Shopping City Piatra Neamt.
 8.  Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.